اصل جامع نگری

توجه به تمام ابعاد رشدی و اهمیت رشد یکپارچه و همه جانبه‌ی انسان ما باور داریم توجه متمرکز بر یکی از جنبه‌های رشد انسان 

اصل توانمندی

توجه به نامحدود بودن توانایی‌های انسان و تلاش حداکثری برای توانمند ساختن ذینفعان ما توانایی‌های انسان را محدود نمی‌دانیم و معتقدیم در شرایط مناسب و

اصل ارزشمندی

توجه به ارزشمند بودن تمامی مخلوقات و به خصوص انسان و تفاوت‌های فردی و آهنگ رشدی خاص او تمامی مخلوقات خداوندی از آن جهت که توسط خداوند خلق شده اند 

اصل سلامت

توجه و احترام به سلامت جسم و روان انسان لازم است تمامی فعالیت‌های ما به گونه ای باشد که سلامت جسم، روان و ذهن ذینفعان را نه تنها 

اصل آزادی و انتخاب

توجه و احترام عمیق به آزادی و انتخاب انسان تا جایی که مانع آزادی و انتخاب دیگران نشده و تلاش برای ایجاد فرصت‌های متنوع انتخاب‌گری آزادی امکان عملی کردن 

اصل خود یادگیرندگی

توجه و تلاش برای خود یادگیرنده بودن مادام العمر تمامی ذینفعان مجموعه خودیادگیرندگی یا خودآموزی به روندی اطلاق می‌شود که در آن، فرد در فرآیند آموزش درگیر بوده

اصل نشاط

توجه و تلاش برای شاد بودن تمامی ذینفعان و لذت بردن آنها از حضور در مجموعه و تعامل با آن شادی هیجان مثبتی است که به رضایت از زندگی منجر شده و علاوه بر 

اصل انتظام

توجه و تلاش برای ایجاد و حفظ نظم فکری و عملی در تمامی ذینفعان نظم فکری و عملی در انجام هر کاری، بنیان اساسی و لازمه‌ی تحقق اهداف می‌باشد

اصل هدف گذاری

توجه و به کارگیری اهداف دانشی، مهارتی، نگرشی و کوششی در تمامی هدفگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و رویه‌ها

اصل اعتدال

توجه به رعایت میانه‌روی در تمامی ارزش‌های ذکر شده و تمامی ابعاد مربوط به مجموعه و ذینفعان اعتدال به معنای میانه‌روی و پرهیز از افراط و تفریط 

اصل تاب آوری

توجه به اصالت رنج و سختی و سود بردن از آن به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی انسان جهت مقاوم‌سازی جسمی و روانی او در زمان حال و آینده تاب‌آوری