⊗تهیه ی برنامه های آموزشی با هدف کشف رابطه‌ی انسان با سایر مخلوقات
⊗تهیه ی برنامه های آموزشی گوناگون با هدف توجه به انسان هایی با نیازهای ویژه
⊗ایجاد بستری جهت آشنایی با انسان هایی متفاوت از لحاظ فرهنگی و ویژگی های فردی با هدف احترام به تمامی هم نوعان
⊗طراحی برنامه های آموزشی با رویکرد یادگیری از راه خدمت برای کودکان
⊗زمینه سازی جهت برنامه های خودجوش کودکان به منظور کمک به رفع مشکلات هم نوعان مانند خیریه و غیره
⊗تهیه‌ی برنامه های آموزشی جهت جلب توجه کودکان نسبت به محیط زیست و اقدام عملی برای حفظ آن
⊗فراهم کردن فرصت ایجاد روحیه ی کشف و جستجوی دنیای اطراف به منظور درونی سازی احترام به محیط زیست
⊗تهیه ی برنامه های آموزشی جهت ایجاد حس وطن دوستی در کودکان
⊗ایجاد بستری جهت پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری در کودکان
⊗تهیه‌ی برنامه های آموزشی با تاکید بر پرورش هوش هیجانی در کودکان
⊗تهیه‌ی برنامه های آموزشی جهت پذیرش نقش مادری و همسری و هم چنین آشنایی با روابط خانواده
⊗ایجاد بستری جهت تجربه ی مسوولیت‌های خانه و مدیریت مادر در خانواده
⊗ایجاد بستری جهت تجربه ی جامعه‌ی کوچک و شبیه سازی شده در مدرسه
⊗ آشنایی با نقش افراد در خانواده
⊗نهادینه سازی احنرام به اعضاء خانواده
⊗ترغیب کردن دانش‌آموزان به داشتن حضور فعال و مولد در خانه و پذیرفتن مسئولیت‌های مشخص در خانه
⊗ فراهم کردن فرصت هایی جهت کسب تجربه‌هایی متنوع و گوناگون در متن برنامه های رسمی و غیر رسمی
⊗توجه به علایق منحصر به فرد برای کشف و کسب تجربه های خاص متناسب با هر دانش آموز و فراهم کردن امکانات لازم برای دستیابی به آن تجربه خاص
⊗ تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی و تربیتی با تاکید بر پرورش مهارت‌های خودیادگیرندگی در کودکان
⊗تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی جهت پرورش مکارم اخلاقی
⊗تدوین و طراحی برنامه‌هایی برای کودکان جهت تمرین مهارت‌های خودرهبری
⊗تدوین و طراحی برنامه‌هایی جهت آشنایی با مفهوم ایمان و باور قلبی و عملی به مفاهیم دینی
⊗طراحی و برنامه ریزی برای آیین‌ها و جشن‌ها و مناسبت‌های دینی جهت تعمیق و نهادینه سازی باورهای اصیل دینی
⊗تدوین و طراحی برنامه های آموزشی و تربیتی جهت پرورش ایمان، اخلاق مدار و دارای مکارم اخلاقی
⊗تدوین و طراحی برنامه‌های آموزشی و تربیتی جهت پرورش روحیه گفت‌و‌گو و تعامل با دیگران و نیز پرورش روحیه مشارکت پذیری و مشارکت جویی
⊗تدوین و طراحی برنامه های آموزشی و تربیتی جهت پرورش روحیه خودیادگیرندگی، متفکر، خودرهبر، خوشبین به همراه رضایتمندی از زندگی و خلاق
⊗ایجاد بستر و زمینه ای برای استفاده از مهارت های خود یادگیرندگی و خود رهبری به منظور کشف علایق و استعدادهای خود و به کار گیری آن