قرآن

آموزش قرآن باید از فضای جذاب، شاد و آرام بخش برخوردار باشد تا دانش آموزان مشتاقانه منتظر زنگ قرآن باشند.
برای فراهم آوردن چنین شرایطی رعایت چند نکته ضروری می‌باشد. از جمله سهل و آسان جلوه دادن فرآیند یادگیری، پرهیز از سخت گیری و توجه داشتن به تفاوت‌های فردی، جذاب و فعال کردن آموزش از طریق قصه‌گویی، نمایش و مشارکت دادن آنها در فرایند آموزش.

ریاضی

هدف اصلی آموزش ریاضی به دانش‌آموزان، برقراری ارتباط بین ریاضی و زندگی روزمره‌ی آن‌ها می‌باشد. دانش‌آموزان در این کلاس با مهارت‌های کسب مدل‌سازی ریاضی و حل مسئله، رشد مهارت‌های تفکر و برقراری ارتباط بین نمایش‌های مختلف ریاضی و تعبیر و تفسیر آن‌ها و همچنین به‌کار گیری مفاهیم ریاضی در محیط پیرامون خود، آشنا می‌شوند. به این شکل مفاهیم اصلی ریاضی را عمیق‌تر آموزش می‌بینند.

علوم

فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک می‌کند تا روش‌های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. برای این منظور آن‌ها باید این توانایی را کسب کنند تا تجارب خود را با یکدیگر مرتبط سازند. در واقع آموزش علوم بیشتر به آموزش یادگیری می‌پردازد. در فرایند علوم کودکان روش یافتن اطلاعات، آزمایش نظریات و توضیح و تفسیر آن را تجربه خواهند کرد.

فارسی

برنامه‌ی زبان آموزی دوره‌ی دبستان شامل مهارت خواندن و مهارت نوشتن می‌باشد. روش آموزش مهارت خواندن به دانش‌آموزان شامل بخش نمایشی برای آموزش الفبا و همچنین روش کل به جز و جز به کل برای تثبیت حروف الفبا می‌باشد. در این کلاس همچنین به تقویت مهارت‌های گفتاری نظیر گوش دادن، سخن گفتن، تفکر و استدلال نیز پرداخته می‌شود.