شناخته شدن به عنوان مدرسه‌ای که فارغ‌التحصیلان آن، دخترانی هستند که مسایل و مشکلات هم‌نوعان دغدغه‌ی آن‌ها بوده و خدمت به دیگران از اهداف غایی آن‌ها است.شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که فارغ التحصیلان آن، دخترانی هستند که می‌توانند نقش همسری، مادری، شهروندی را با توجه به معیارهای ایرانی-اسلامی به خوبی ایفا کنند. شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که دانش آموزان آن فرصت تجربه های متنوع و گوناگون پیدا می کنند.
شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که فارغ‌التحصیلان آن، دخترانی هستند که متصف به صفات زیر هستند:
⊗خـــــــلاق
⊗متفکـــــر
⊗با ایـــمان
⊗خودرهبـر
⊗خــودیادگیــرنده
⊗دارای عزت نفس
⊗اخلاق مدار و دارای مکارم اخلاقی
⊗دارای روحیه ی گفت و گو و تعامل با دیگران
⊗خوشبین به همراه احساس رضایتمندی از زندگی
⊗دارای روحیه‌ی مشارکت پذیری و مشارکت جویـــــی